Hakem Değerlendirme Süreci

Hakem Değerlendirme Süreci

Kör hakemlik, bilimsel yayınların yüksek kalitede yayınlanması için uygulanan bir yöntemdir. Kör hakemlik, bilimsel yayıncılığın merkezinde yer alır ve saygın dergiler tarafından yürütülür. Hakemler, Dergimizin standartlarının korunmasında önemli rol oynarlar ve tüm makaleler aşağıda bahsedilen kör hakemlik sürecine tabidir.

İlk Değerlendirme

İlk değerlendirme süreci iki safhadan oluşur. Birinci safhada, değerlendirilmek üzere gönderilen makaleler iThenticate programında benzerlik kontrolüne tabi tutulur. %25 ve üzerinde benzerlik oranına sahip makaleler yazar(lar)a iade edilir. İkinci safhada, makaleler dergi şablonu ve yazım kurallarına uygunluk açısından kontrol edilir. Bu safhaları geçen makaleler kör hakemlik sürecine alınması için editöre sevk edilir. İlk değerlendirme aşamasında reddedilen makale yazar(lar) bir hafta içerisinde bilgilendirilir.

Editör Değerlendirmesi

Editör kendisine gönderilen yazıları hakemlik sürecine almaya veya hakemlik sürecine girmeden reddedilmesine karar vermekle yetkilidir. Bu safhada yazılar yeterince özgün değilse, ciddi kavramsal ve/veya metodolojik kusurlara sahipse, yetersiz İngilizceye/Türkçeye sahipse veya derginin amaç ve kapsamı dışında ise yazı reddedilir.

Bu safhada reddedilen makalenin yazar(lar)ı, makalenin editöre sevkini izleyen 10 gün içerisinde bilgilendirilecektir. İnceleme yapılmadan reddedilen tüm makaleler için editör tarafından geri bildirimde bulunulmakta ve mümkün olan durumlarda uygun başka yayın organları tavsiye edilmektedir. Hakemlik süreci için uygun bulunan makaleler, alanında uzman üç hakeme gönderilir. Makalenin yayımlanabilmesi için en az iki hakemin olumlu raporu gereklidir.

Hakem Değerlendirmesi

Türk Dili ve Edebiyatı İncelemeleri Dergisi çift taraflı kör hakemlik süreci yürütür. Çift taraflı kör hakemlik sürecinde hem yazarların hem de hakemlerin bilgileri saklı tutulur. Bu sürece imkân vermek için yazarların makalelerinde kimlik bilgilerine doğrudan veya dolaylı bir şekilde yer vermemeleri gerekmektedir.

Hakemlerin kimlik bilgileri ifşa edilmeden yazarlara yorumlarda bulunmaları istenir. Ayrıca, hakemlere editöre gizli yorumlar yapma seçeneği de verilmektedir. Yazar(lar)a yapılan yorumlar diğer hakemler tarafından da görülebilir.

Dil düzeltmesinin kör hakemlik sürecinin bir parçası olmadığını hatırlatmak isteriz. Bununla birlikte, hakemlerin makalelerin dil ve üsluplarını düzeltmeye yönelik önerilerde bulunmaları arzu edilmektedir.

Genel olarak, makalelerin hakemlik süreci iki ay içerisinde tamamlanmaktadır. Hakemlerin görüşleri birbirleriyle çelişiyorsa veya hakem raporu herhangi bir nedenden ötürü gecikmişse, başka bir hakem görüşü alınacaktır. Gerektiği durumlarda, hakem görüşü doğrultusunda revize edilmiş makaleler tekrar revize edilmesi için yazar(lar) yollanabilir. Hakemler ve/veya editör birden fazla revizyon talebinde bulunabilir, makaleyi değerlendirmek üzere ilave hakemler herhangi bir anda davet edilebilirler.

Son Değerlendirme

Hakemler tarafından olumlu görüş bildirilerek yayımlanma aşamasına gelen tüm makaleler için son karar editör tarafından verilir. Editör kararı, hakemlerin önerileri ile birlikte yazar(lar)a iletilir.