Amaç ve Kapsam

Amaç ve Kapsam

Türk Dili ve Edebiyatı İncelemeleri Dergisi (Journal of Turkish Language and Literature Studies) yılda iki sayı olmak üzere (Temmuz ve Aralık) yayınlanan ücretsiz “Ulusal Hakemli Dergi”dir.

Dergimiz, Türk Dili ve Edebiyatı alanında özgün akademik çalışma, çeviri ve kitap tanıtımına yer veren ve Türkçe yayın yapan ulusal hakemli bir dergidir. Bu bağlamda Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Türk Dili, Türk-İslam Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri, Dilbilim, Karşılaştırmalı Edebiyat ve Türkçe Eğitimi alanlarında yapılan çalışmalar -hakem süreçleri tamamlandığında- dergimizde yayımlanmaktadır.