Hatay/Yayladağı İlçesinin Cadde, Sokak ve Küme Ev Adlarının Sınıflandırılması

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12626538

Anahtar Kelimeler:

Hatay/Yayladağı, ad bilimi, yer ad bilimi, dil incelemesi

Özet

İnsanoğlu etrafında gördüğü soyut ve somut her varlığa ad vermiştir. Bu adlandırmada, içinde yaşanılan coğrafyanın özellikleri ve toplumun maddi ve manevi değerlerinin bütünü olan kültürün etkisi görülmektedir. Yer adlarını bir milletin yerleşim tarihinin aynası olarak düşünmek mümkündür. Bu adlar, zamanla geçirmiş olduğu değişim ve başkalaşım ile üzerinde yaşayan kişilerle bütünlük kazanmaktadır. İnsanlık tarihi açısından önemli yerleşim merkezlerinden biri olan Hatay, birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Yayladağı da stratejik konumu ve zengin dil hazinesi ile önemli yerlerden biridir.

Bu çalışmada Yayladağı merkez ve 28 mahallesine ait cadde, sokak, küme ev adları tespit edilmiştir. Nesilden nesle aktarılan kültürel zenginliğin izdüşümü olan yer adları veriliş amacına göre incelenmiştir. Burada Türk yer adı verme geleneğinin her yönüyle ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Ayrıca yer adlarının geçmişten günümüze geçirmiş olduğu değişim de kayıt altına alınmış olacaktır. Ad bilimi ve bu bilim dalının alt dallarından biri olan yer adları hakkında kısa bilgi verilmiştir. Ayrıca Yayladağı ilçesinin coğrafî özellikleri ve tarihinden bahsedilmiştir. Daha sonra resmî verilerden elde edilen bilgilerden hareketle yer adlarının veriliş amacı tespit edilmiş olup sonuç bölümünde tablo hâlinde gösterilmiştir.  İnceleme sonucunda yer adlarının veriliş sebeplerinde en çok kişi adları ve coğrafi terim niteliğindeki kavramların tercih edildiği görülmüştür. Çalışma ile toponomi sahasına katkıda bulunmak istenilmiştir.

Referanslar

Bilgin, Sebahattin (2006). Hatay İli Yayladağı İlçesi’nin Sosyo-Kültürel Yapısı, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Niğde.

Gündüz Önal, Aysun (2012). Alanya’nın Yer Adları, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Isparta.

Holat, Hakan (2019). Elmalı’nın Yer Adları, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüYayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Antalya.

Küçüktuncer, Melike (2020). Gazipaşa İlçesi (Antalya) Yer Adlarının Halkbilim Açısından İncelenmesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Şahin, İbrahim (2021). Adbilim, Ankara: Pegem Akademi.

Tekin, Fatma (2009). Nevşehir İli Yerleşim Adları Üzerine Bir Dil İncelemesi Erciyes, Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri.

İndir

Yayınlanmış

2024-07-02

Nasıl Atıf Yapılır

UÇAR, E. T. (2024). Hatay/Yayladağı İlçesinin Cadde, Sokak ve Küme Ev Adlarının Sınıflandırılması. Türk Dili Ve Edebiyatı İncelemeleri Dergisi, 2(1), 69–82. https://doi.org/10.5281/zenodo.12626538